Viestintä ja kaapelilähdön edistäminen — Nanjing oli Fujikuran asemalla

Kaapelituotantolinjan lean-toteutuksen jatkuvan syventymisen myötä lean-konsepti ja -idea otetaan vähitellen käyttöön muissa tytäryhtiöissä. Lean-oppimisen vaihdon ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi yritysten välillä tuotoslinja suunnittelee ottavansa QCC-toiminnan ja OEE-indikaattoreiden perustamisen tytäryhtiöiden Lean-toiminnan aloituspisteeksi sekä suunnittelee ja järjestää vastaavaa paikan päällä tapahtuvaa viestintää.

Aamulla 5. elokuuta pidettiin kaapelituotannon viestintä- ja promootiokokous Nanjing wasin fujikuran kokoushuoneessa. Huang Fei, kaapelituotannon ja lähtevän linjan valmistuskeskuksen pääjohtaja, Zhang Chenglong, wasin fujikuran apulaisjohtaja, Yang Yang, varatoimitusjohtaja, Lin Jing, konsulttikumppanin Aiborui Shanghai -yrityksen pääjohtaja sekä tuotantokeskuksen ja tuotantokeskuksen tärkeimmät kollegat. wasin fujikura osallistui kokoukseen.

Kokouksessa Lin Jing vaihtoi ja jakoi Lean-arvoketjun kokonaishallintaa liiketoimintaajattelun alla nykyisen taloudellisen ympäristön, yrityksen toiminnan tavoitteiden ja olemuksen sekä lean-johtamisen käsitteen ympärillä. Samalla hän esitteli ja vaihtoi tuotantolinjan lean-valmistusprojektin toteutussisältöä, toteutussuunnitteluideoita ja saavutuksia.

Sitten tuotantokeskuksen johtaja Huang Fei koulutti kaikkia OEE:n perustietoihin. Prosessissa hän jakoi kokemuksia yhdistettynä tuotantokeskuksen OEE-tietolähteisiin, tavoitteisiin ja historiallisiin tietoihin. Valmistuskeskus on määritellyt eri liiketoimintojen tuen OEE:n parantamiselle politiikan ja tavoitejohtamisen kautta, kattavasti määritellyt keskeiset parannusteemat sekä rakentanut kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti OEE:n kehittämisen hallintajärjestelmän.

Ymmärtettyään tuotantokeskuksen lean-toteutuksen nykytilanteen, osapuolet keskustelivat leanin ymmärtämisestä ja promootiossa kohdatuista vaikeuksista. Osapuolet keskustelivat perusteellisesti lean-konseptin käyttöönotosta ja lean-menetelmien ja -työkalujen käytöstä toimitusketjun toimialan parantamiseksi.
Lin Jing korosti, että leanin toteutus vaihtelee eri yrityskulttuureissa. Lean-toteutukseen ei ole oikotietä. Yritysten tulee yhdistää omat kokemuksensa ja käyttää ammattimaisia ​​menetelmiä ja työkaluja rakentaakseen oman lean toimintajärjestelmänsä on pitkän tähtäimen tapa.
Yang Yang ilmoitti, että lean integroidaan työhön ja standardeihin ja lopulta palataan päivittäiseen työhön, olipa kyseessä ehdotuksen parantaminen, QCC-toiminta tai OEE-toteutus. Tässä prosessissa tärkeintä on, että kaikki ymmärtävät ja tunnistavat käsitteen. Toteutusprosessi on kestävä. Vain noudattamalla sitä voimme saada leanin tuloksia.

Lopuksi Huang Fei totesi, että johtajien osallistumisen intensiteetillä ja tiheydellä etulinjan työntekijöiden toimintaan on epäilemättä enemmän kannustava vaikutus työntekijöiden moraaliin. Etulinjan lanseerauksen yhteydessä yrityksen tulee myös rakentaa ammatillista alustaa, lähteä kokonaistilanteesta, harkita systemaattisesti Lean-konseptien ja työkalujen ja menetelmien käyttöönottoa sekä mukauttaa toimenpiteet paikallisiin olosuhteisiin. Kaapelilähtölinja auttaa myös tytäryhtiöitä edistämään lean-työn toteuttamista yhdessä käytännön ongelmien kanssa. Hän uskoi, että leanin toteuttaminen kantaa hedelmää kaikkien yhteisillä ponnisteluilla.


Postitusaika: 16.9.2021